Volejte +420 777 219 079

Poptávka

CAPTCHA

* povinné položky

 

Fortek » Podlahy » Betonové a anhydritové potěry » Anhydritové samonivelační potěry

Co je Anhyment?

Jedná se o směsi na bázi síranu vápenatého (CaSO4) se samonivelačním účinkem, které umožňují srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m lati, díky čemuž vytvářejí dokonale rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu. Splňují požadavky normy ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení.

ANHYMENT® lze díky vysoké pevnosti aplikovat nad podlahovým vytápěním ve výšce již od 3,5 cm. Směs má vynikající zatékavost kolem trubek podlahového topení, a proto se teplo v podlahovém topení přenáší rychle a stejnoměrně.

Na ANHYMENT® lze pokládat většinu podlahových krytin (plovoucí podlahu, parkety, dlažbu atd.), protože vy­tváří dokonale rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu. Odpadá tak dodatečné vyrovnávání a stěrkování podlahy.

Použití:

Materiál je vhodný pro bytovou výstavbu, kancelářské objekty, objekty občanské vybavenosti a podobně. Výroba probíhá ve speciálním zařízení v maltárnách skupiny Českomoravský beton nebo v unikátních mobilních technologických zařízeních, které umožňují vyrábět tyto potěry téměř po celé ČR. Hlavními výhodami tohoto materiálu jsou rychlá a bezproblémová pokládka, minimální objemové změny a kvalitní výsledné povrchy.

Díky svým vlastnostem je ANHYMENT® ideálním řešením pro realizace podlahy s podlahovým vytápěním. Pro bytové koupelny, kuchyně a podobně je materiál použitelný za předpokladu ochrany povrchu některým typem izolace.

Další změnou a výhodou oproti cementovým potěrům je, že se potěry na bázi síranu vápenatého nesmějí vyztužovat sítěmi. Dosahují totiž pevností 20, resp. 30 MPa v tlaku a 4, resp. 5 MPa v tahu za ohybu. Tyto hodnoty jsou hlavní normové ukazetele a testují se po 28 dnech od výroby potěru na sadě trámečků (160 × 40 × 40 mm) podle ČSN EN 13892-2.

Vyztužení není vzhledem k výrazně nižšímu smrštění materiálu (asi 0,01 mm/m) potřebné, ba dokonce je přímo nežádoucí z hlediska vznikající chemické reakce mezi ocelí a síranem vápenatým (CaSO4). ANHYMENT® se vyznačuje téměř stabilním prostorovým chováním, což umožňuje omezené provádění dilatací.