Volejte +420 777 219 079

Poptávka

CAPTCHA

* povinné položky

 

Fortek » Stav chemie Siko » Betony

Betony

9.1. Přísady do betonu

9.1.1. Superplastifikátory pro transportbeton

Sika ViscoCrete 5-800

Vysoce účinný superplastifikátor na bázi modifikovaných polykarboxylátů pro výrobu transportbetonu a čerpaného betonu. Dávkování: 0,2 - 1,0 % na hmotnost cementu.

Sika ViscoCrete 5-800 Multimix

Superplastifikátor na bázi kombinovaných polymerkarboxilátů pro výrobu transportbetonů s dlouhou dobou zpracovatelnosti. Redukce množství vody 5 - 30%.Dávkování: 0,2-1,2% hmotnosti cementu.

Sika ViscoCrete-1020 X

Univerzální a velmi účinný univerzální ztekucovač pro transportbetony – pro vysoce pevnostní betony. Dávkování: 0,2-1,7% hmotnosti cementu.

Sika ViscoCrete-1035 - CZ

Univerzální a velmi účinný univerzální ztekucovač pro transportbetony – pro vysoce pevnostní betony. Dávkování: 0,2-1,7% hmotnosti cementu.

Sika ViscoCrete-1062

Superplastifikátor púro výrobu vysoce kvatitního a vysokopevnostního transportbetonu. Dávkování: 0,2 - 2,0 % na hmotnost cementu.

Sika ViscoCrete-3088 - CZ

Univerzální superplastifikátor se stabilizujícím účinkem na bázi polymerkarboxilátů s dlouhou dobou zpracovatelnosti pro transportbeton pro rozsah konzistencí F3-F6. Dávkování: 0,2 -1,5% hmotnosti cementu.

9.1.2. Superplastifikátory pro výrobu suchých směsí

Sika ViscoCrete-125 Powder

Vysoce účinný práškový superplastifikátor vhodný pro výrobu suchých maltových a betonových směsí. Dávkování: 0,05 - 0,5 % na hmotnost cementu.

Sika ViscoCrete-225 Powder

Vysoce účinný práškový superplastifikátor vhodný prot výrobu suchých maltových a betonových směsí. Dávkování: 0,05 - 0,5 % na hmotnost cementu.

9.1.3. Superplastifikátory pro prefa výrobu

Sika ViscoCrete-20 Gold - CZ

Velmi účinný plastifikátor technologie Sika ViscoCrete s prodlouženou dobou zpracovatelnosti, se zlepšeným vývojem pevností v porovnání se obvyklými plastifikátory. Provedeny zkoušky účinnosti v kombinaci s provzdušňovacími přísadami. Dávkování: 0.20 – 2,00 % hmotnosti cementu

Sika ViscoCrete-20 HE - CZ

Superplastifikátor na bázi kombinovaných polymerkarboxilátů - vhodný pro výrobu betonů, u kterých je kladen důraz na vysokou počáteční pevnost, silnou redukci vody, vynikající tekutost. Dávkování: 0,4 - 1,4 % na hmotnost cementu.

Sika ViscoCrete-2700

Vysoce účinný superplastifikátor s vysokými počátečními pevnostmi a prodlkouženou dobou zpracovatelnosti. Dávkování: 0,2 - 2,5 % na hmotnost cementu.

Sika ViscoCrete-30 HE

Vysoce účinný superplastifikátor pro prefa výrobu. Vhodný pro betony u kterých je kladen důraz na vysokou počáteční pevnost, silnou redukci vody a zlepšenou tekutost. Dávkování: 0,2 - 0,8 % na hmotnost cementu.

9.1.4. Plastifikátory

Sika BV 1 (CZ)

Účinný univerzální plastifikátor pro všechny betonářské práce a výrobu betonů měkké konzistence, pohledový, čerpaný i provzdušněný beton. Zlepšuje pevnosti a odolnosti. Dávkování: 0,2 - 0,8 % na hmotnost cementu.

Sika BV 4

Účinný univerzální plastifikátor pro všechny betonářské práce a výrobu betonů měkké konzistence, pohledový, čerpaný i provzdušněný beton. Dodatečný stabilizující účinek, vhodný pro kameniva s malým podílem jemných zrn, zlepšení čerpatelnosti, vhodný i pro předepjatý beton. Dávkování: 0,2 - 1,05 % na hmotnost cementu.

Sika Plastiment BV-40 CZ

Tekutý plastifikátor do konstrukčního a pohledového betonu. Zvyšuje pevnost a těsnost betonu, zlepšuje zpracovatelnost. Vhodný pro transportbeton. Redukuje množství vody až o 15 %. Dávkování: 0,2 - 0,8 % na hmotnost cementu. Zpracování: přidat do záměsové vody.

Sikament-100

Superplastifikátor pro vysokopevnostní betony, na bázi polymeru. Redukce záměsové vody až o 45 %. Dávkování: 0,2 - 2,0 % na hmotnost cementu.

9.1.5. Přísady pro výrobu vibrolisovaného zboží

SikaPaver AE-300

Plastifikátor zamezující tvorbě výkvětů pro jádrový i nášlapný beton prefabrikovaných výrobků. Speciálně vhodný pro zavlhlé betony a při vysoké hodnotě vodního součinitele. Dávkování: 0,2 - 0,5 % na hmotnost cementu.

SikaPaver AE-310

Vysoce účinný plastifikátor a intenzifikátor hutnění snižující tvorbu výkvětů, vhodný pro probarvené betonové zboží. Dávkování: 0,2 - 0,5 % hmotnosti cementu.

SikaPaver AE-400

Vysoce účinný plastifikátor a intenzifikátor hutnění s ochranou proti tvorbě výkvětů, vhodný pro probarvené betonové výrobky. Dávkování: 0,2 - 0,8 % na hmotnost cementu.

SikaPaver HC-2

Vysoce účinný superplastifikátor pro vibrolisované betony. Speciálně vyvinutý pro betony s nízkým množstvím cementu a pro zavlhlou konzistenci. Dávkování: 0,2 - 0,6 % na hmotnost cementu.

9.1.6. Přísady do stříkaných betonů

Sigunit-L53 AF

Bezalkalický tekutý urychlovač do stříkaných betonů suchou i mokrou cestou, vhodný pro vysoce kvalitní betony s rychlým nárustem počátečních pevností, zejména v tunelech a podzemních stavbách, zabezpečení skalních masívů, výrubů ap. Minimalizuje prašnost a spad stříkané směsi. Dávkování: 4,0 - 7,0 % na hmotnost cementu.

Sigunit-L72 AF

Bezalkalický tekutý urychlovač do stříkaných betonů suchou i mokrou cestou, vhodný pro vysoce kvalitní betony s rychlým nárustem počátečních pevností, zejména v tunelech a podzemních stavbách, zabezpečení skalních masívů, výrubů ap. Minimalizuje prašnost a spad stříkané směsi. Dávkování: 6,0 - 9,0 % na hmotnost cementu.

Sika ViscoCrete SC-305 (AT)

Vysoce účinný superplastifikátor zpomalující tuhnutí betonu se stabilizujícím účinkem na betonovou směs.Silně redukuje množství vody a zpomaluje tuhnutí. Používá se u technologie mokrého stříkání v kombinaci s různými typy přísad Sigunit. Zvyšuje vývoj počátečních pevností. Přidává se na betonárce do záměsové vody. Dávkování: 0,6 - 1,5 % na hmotnost pojiva podle požadované konzistence. Optimální dávkování je vhodné stanovit na základě průkazních zkoušek.

9.1.7. Provzdušňovače

Fro-V10

Fro-V5-A je provzdušňovací přísada určená k tvorbě dostatečného obsahu vzduchových pórů v betonu. Používá se k výrobě vysoce odolného betonu vůči mrazu a rozmrazovacím solím.

Fro-V5-A

Fro-V5-A je provzdušňovací přísada určená k tvorbě dostatečného obsahu vzduchových pórů v betonu. Používá se k výrobě vysoce odolného betonu vůči mrazu a rozmrazovacím solím.

Sika AER CZ

Vysoce koncentrovaná přísada do betonu pro tvorbu vzduchových pórů, v tekuté formě. Dávkování: množství se stanoví přímo na staveništi na základě měření obsahu vzduchových pórů.

Sika LPS A-94

Provzdušňující přísada pro malty a beton. Zvyšuje odolnost betonu a malt proti mrazu a rozmrazovacím solím, zlepšuje zpracovatelnost betonu, vhodný pro tvorbu pórů za ztížených podmínek např. v silničním stavitelství. Dávkování: 0,2 - 0,8 % na hmotnost cementu.

Sika LPS-V

Provzdušňující přísada pro malty a beton. Zvyšuje odolnost betonu a malt proti mrazu a rozmrazovacím solím, zlepšuje zpracovatelnost betonu, vhodný pro tvorbu pórů za ztížených podmínek např. v silničním stavitelství. Dávkování: 0,20 - 0,80% hmotn. cementu.

SikaAer-200S - S-35

Přísada na tvorbu pórů pro masivní beton. konstrukce a silniční beton. Zvyšuje odolnost vůči mrazu a posypovým solím, zlepšuje zpracovatelnost. Přidávat do záměsové vody. Dávkování: 0,1 -1,8 % (obvykle 0,3 %) na hmotnost cementu. Nutná pravidelná kontrola množství vzduchu. Optimální dávkování je vhodné stanovit na základě průkazních zkoušek.

9.1.8. Urychlovače tvrdnutí a přísady pro zimní betonáž

Sika BE 5

Přísada pro zimní betonáž na bázi rhoanidu, která zvyšuje počáteční pevnosti betonů a malt, zkracuje odformovací lhůty, vhodné i pro železobeton. Dávkování: 1,0 - 2,1 % na hmotnost cementu.

Sika FS 1 (Anti Freeze)

Přísada urychlující tvrdnutí, vhodná pro práce v chladném období. Bezpečná a hospodárná přísada. Urychluje tvrdnutí a chrání čerstvý beton před chladem a nočním mrazem. Umožňuje zkrácení nutné doby pro ochranu betonu a uplatnění zimních opatření. Neobsahuje chloridy a nenarušuje výztuž Dávkování: 1,0 - 3,0 % na hmotnost cementu (max. 5,0 %).

Sika Rapid-1

Urychlovač tvrdnutí nové generace pro beton a maltu. Podporuje počáteční pevnost betonu, aniž by byla negativně ovlivněna konečná pevnost. Dávkování: 0,5 - 1,5 % na hmotnost cementu.

Sika Rapid-2

Kombinovaný urychlovač tuhnutí a tvrdnutí nové generace pro beton a maltu. Vhodný pro výrobu transportbetonu a betonu pro výrobu prefabrikátů, především tam, kde je požadován rychlý náběh počátečních pevností. Dávkování: 400 - 1000 ml / 100 kg cementu (v závislosti na požadovaném zvýšení účinku).

9.1.9. Zpomalovače

Sika VZ 1

Zpomalovač pro maltu a beton. Prodlužuje dobu zpracovatelnosti malt i betonů až o 21 hod. Vysoká bezpečnost použití, univerzální použití, vhodný i pro předpjatý beton. Dávkování: 0,2 - 2,5 % na hmotnost cementu.

Sika VZ 10

Zpomalovač tuhnutí betonu na bázi fosfátů bez ovlivnění ztekucení. Prodlužuje zpracovatelnsot betonu, zpomaluje reakci cementu s vodou. Dávkování: 0,1 - 2,5 % na hmotnost cementu.

Sika VZ 51

Univerzální zpomalovač se stabilizujícím účinkem, vhodný pro zdící malty na cementové bázi, cementové malty a lehké malty. Dávkování: 0,6 – 1,8 % na hmotnost cementu.

9.1.10. Přísada redukující smrštění

Sika Control-40

Přísada do betonů a malt redukující smrštění u čerstvého betonu během tuhnutí a také u betonu zatvrdlého. Vhodné do vysoce hodnotných betonů, eliminuje vznik trhlin, vhodné do potěrů a spárovacích malt, do masivních konstrukcí (redukce vývinu hydrat. tepla). Způsobuje lehké zpomalení počátečních pevností. Dávkování: 0,5 – 2,0 % hmotnosti cementu. Zpracování: se záměsovou vodou.

9.1.11. Napěňující přísady

Sika Lightcrete I 500

Vysoce účinná přísada pro výrobu lehkých betonů a malt, která vytváří až 30 % objemu vzduchových pórů v betonu. Dávkování: 1,50 kg|m3 betonu, 100 - 200 g / 100 kg pojiva pro maltové směsi.

Sika SB 2

Univerzálně použitelný napěňovač, pro výrobu lehkých malt a lehkých pórobetonů, zdících tvárnic. Dávkování: 150 - 300 g / 100 l pěny.

9.1.12. Stabilizátory

Sika Control 5 SVB

Tekutý stabilizátor redukující sedimentaci částic v SCC betonech, snižuje projevy rozměšování, zabraňuje klesání výchozích složek v betonové směsi. Dávkování: 2,0 - 4,0 % na hmotnost cementu (min. 1,0).

Sika Stabilizer-4R

Stabilizující přísada speciálně určena pro samozhutnitelné betony (SCC) a pro zlepšení stability směsi během přepravy a ukládání. Dávkování: 0,1 - 1,0 % na hmotnost cementu.

Sika UW Compound 11

Práškový stabilizátor vhodný pro betonáže pod vodou, zabraňuje rozměšování betonu v přímém kontaktu s vodou, vhodný i pro speciální betony pro nábřežní konstrukce, plošné podlévací malty. Dávkování: 0,2 – 1,8 % na hmotnost cementu.

9.1.13. Těsnicí přísady

Sika DM 2

Těsnící přísada s hydrofobizačním účinkem dodává betonu vodonepropustné vlastnosti a zabraňuje kapilární nasákavosti, chrání beton proti vzlínající vlhkosti a vodě. Dávkování: 0,2 - 0,8 % na hmotnost cementu.

Sika-4A

9.1.14. Přísady pro výrobu zdících malt

Sika MP 22

Přísada do čerstvé zdící malty se silně zpomalujícím účinkem. Prodlužuje zpracovatelnost zdících malt, které ztekucuje a dělá je plastičtější. Dávkování: 0,6 - 2,4 % na hmotnost cementu.

Sika MP 24

Přísada do čerstvé zdící malty se silně zpomalujícím účinkem. Způsobuje vznik rovnoměrně rozptýlených vzduchových pórů o menší velikosti. Dávkování: 0,6 - 2,1 % na hmotnost cementu.

9.1.15. Příměs do betonu

Sika Fume HR

Přísad do betonu v práškové formě, založena na technologii Silikafume pro výrobu betonů nejvyšších kvalit. Přítomnost jemného latentně hydraulického křemičitého písku výrazně zlepšuje vnitřní soudržnost a vlastnosti zadržování vody v čerstvém betonu.

9.1.16. Přísady pro výrobu pohledového betonu

Sika PerFin-300

Přísada pro výrobu vysoce kvalitního pohledového betonu. Redukuje tvorbu dutinek a pórů na povrchu betonu. Dávkování: 0,2 - 1,0 % na hmotnost cementu.

9.1.17. Inhibitory koroze

Sika Ferrogard-901

Tekutý inhibitor koroze - přísada proti korozi ocelové armatury, vytváří ochranný film na povrchu a prodlužuje životnost konstrukce. Nemá vliv na pevnosti betonu. Dávkování: 12 kg/m3 betonu.

9.2. Doplňkové produkty

9.2.1. Odformovací oleje

Sika Separol 33 Universal

Univerzální odformovací prostředek pro savé, nesavé a vyhřívané bednění do +80 °C. Spotřeba: 1 kg vystačí na 30 - 80 m2 dle typu bednění.

Sika Separol N

Odbedňovací prostředek na minerální bázi, nemísitelný s vodou, nízkoviskózní, s nízkou spotřebou vhodný především na hladké bednění.Spotřeba: 1 l vystačí na 22 - 60 m2 bednění (v závislosti na typu bednění).

Sika TR 1

Univerzálně použitelný odformovací prostředek pro všechny druhy bednění, vhodný pro pohledové betony, i pro ošetření míchaček, pro teploty do +80 C. Spotřeba: 1 kg postačí na 30 - 80 m2 podle typu bednění.

Sika TR 15

Rozpouštědlový odbedňovací olej se samonivelačními vlastnostmi pro velmi hladké povrchy betonů bez pórů, vhodný i pro svislé plochy a pro teploty do +80 C, vhodný pro pohledový beton a horizontální vibraci. Spotřeba: 1 kg postačí na 80 - 100 m2 podle druhu bednění.

Sika TR 41

Účinný odformovací prostředek potlačující tvorbu pórů, na bázi speciálních lehkých syntetických olejů, použití až do teplot +80 °C. Dávkování: 1 kg až na 85 m2 bednění (v závislosti na materiálu).

Sika TR 5

Odbedňovací pasta pro nenasákavá bednění pro pohledové betony. Vytváří dobře přilnavý separační film odolný proti otěru. Nanášení měkkým hadrem nebo houbou. Spotřeba: 1 kg postačí na 20 - 50 m2 nenasákavého bednění.

Sika TR 6

Univerzálně použitelný odformovací prostředek pro všechny druhy bednění, pro teploty do +70 °C, je bez zápachu. Spotřeba: 1 kg postačí na 50 - 90 m2 podle druhu bednění.

9.2.2. Opravné malty

Sika MonoTop-620

Jemná cementová malta s přísadou umělých hmot na plošné vyrovnání povrchu a uzavření pórů. Zpracování ručně nebo stříkáním. Splňuje požadavky dle ČSN EN 1504-3, třída R2. Míchací poměr: 4,3 – 4,8 l vody na pytel 25 kg. Zrno: max. 0,5 mm. Tloušťka vrstvy: 1,5 - 5,0 mm.Spotřeba malty: 1,7 kg/m2/mm.

Sika MonoTop-910 N (Sika MonoTop-610)

Cementová malta pro ochranu výztuže proti korozi a adhezní můstek. Obsahuje zušlechťující polymery, inhibitory koroze a Silicafume. Splňuje požadavky dle ČSN EN 1504-7. Zpracování: ručně nebo stříkáním. Míchací poměr: 5,0 - 5,25 l vody na pytel 25 kg. Spotřeba malty: cca 1,5 -2,0 kg/m2 jako ochrana výztuže a spojovací můstek.

Sika Refit

Opravná malta na beton - „kosmetika betonu“ - pro opravy pohledových betonů a kosmetické korektury na prefabrikátech. Dodává se ve dvou barevných odstínech světlý, tmavý, takže lze přizpůsobit barvě podkladu. Mírně urychlující. Aplikovat na vlhký podklad, lze přidávat křemičitý písek. Poměr míchání: 6 - 7 l vody na 25 kg prášku. Spotřeba: 1,8 kg/m2/mm.

Sika Refit Rapid fein

Cementem vázaná, urychlená, umělými hmotami zušlechtěná kosmetická stěrka na tenkovrstvé úpravy betonu. Vhodný pro pohledové betony, sanaci poškození po odbednění monolitických betonů a prefabrikátů. Poměr míchání: cca 7,0 l vody na 25 kg púrášku. Spotřeba: 1,4 kg/m2/mm.

Sika SM (Schnellmörtel)

Sikadur-31 CF Rapid

Tixotropní, rychletuhnoucí konstrukční lepidlo a opravná malta na epoxidové bázi, bez rozpouštědel. Použitelná i ve vlhkém prostředí a pro teploty v rozmezí +5 °C až +20 °C. Splňuje požadavky dle ČSN EN 1504-4. Míchací poměr: komp. A : komp. B = 2 : 1 (hmotnostně i objemově). Spotřeba: 1,94 kg/m2/mm.

Sikadur-41 CF Normal

Malta na bázi epoxidové pryskyřice k opravám a spojování betonu, kamene, keramiky, oceli, hliníku, polyesteru i epoxidu, vhodná pro teploty +10 °C až +30 °C. Vyrovnávka povrchu před aplikací systému Sikadur® Combiflex, Sika® CarboDur®. Neobsahuje rozpouštědla. Splňuje požadavky dle ČSN EN 1504-3. Poměr míchání: komp. A : komp. B : komp. C = 2 : 1 : 2,5(hmotnostně). Tloušťka vrstvy: 3 - 60 mm. Zrno: 0 - 1,2 mm. Spotřeba: 2,0 kg/m2/mm.

9.2.3. Flexibilní cementové lepidlo

Sika Ceram-203

Flexibilní, tenkovrstvé cementové lepidlo na dlažbu. Vhodné pro lepení keramických dlaždic s vysokou i nízkou absorpcí, použití pro interiéry i exteriéry pro veškeré keramické obložení podlah a stěn v koupelnách, kuchyních, na balkónech, terasách apod. Třída C2T dle CE klasifikace. Poměr míchání: 6,5 - 7,5 l vody na 25 kg prášku. Zrno: max. 0,4 mm. Tloušťka vrstvy: 1,5 - 5,0 mm. Spotřeba 2,0 - 7,0 kg/m2 (v závislosti na typu dlažby).

9.2.4. Zálivky

SikaGrout-314

Cementová zálivková malta s expanzními účinky a redukcí smrštění. Použití ke kotvení, podlévání a zalévání prvků. Pevnost v tlaku po 24 hod. 50 N/mm2. Splňuje požadavky dle ČSN EN 1504-3. Tloušťka vrstvy: 12 - 40 mm. Velikost zrna: max. 4 mm. Míchací poměr: 2,8 - 3,2 l vody na pytel 25 kg. Spotřeba: 2,0 kg/m2/mm.

9.2.5. Hydroizolační nátěr na bázi bitumenů

Sika Igasol-101

Pružný nátěr na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze, bez rozpouštědel. Hydroizolace všech typů betonových a cihelných konstrukcí umístěných pod i nad úrovní země, k ochraně před proniknutím vody a zemní vlhkosti. Lze použít jako primer pod bitumenové nátěry a vrstvy na beton, cement a cihlových povrchů. Lze aplikovat i na vlhký podklad. Zpracování ručně nebo stříkacím zařízením. Spotřeba: 0,15 kg/m2 jako primer (poměr míchání 1 : 2), 0,3 kg/m2 pro nátěr (1 vrstva).

9.2.6. Najíždění pump na čerpání betonu

SikaPumpStart-1

Pomocný prostředek pro namazání potrubí při čerpání betonu dvoupístovými čerpadly na beton. Rozmícháním ve vodě vytváří "kluzný film" v potrubí čerpadel betonu a umožňuje bezproblémové čerpání cementových směsí. Nahrazuje cementové mazací potěry. Spotřeba: 200 g vystačí na 30 - 50 m potrubí (v závislosti na průměru hadic).

9.2.7. Ochrana stavebních strojů

Sika Mischerschutz

Ochranný prostředek zabraňující přilnutí betonu a malty na stavební stroje a zařízení. Olejový ochranný film pro údržbu stavebních strojů, míchaček, automixů a přepravníků, dlouhodobá ochrana oceli proti korozi. Zabraňuje korozi ocelových částí strojů. Aplikace: stříkáním nebo natíráním před zahájením prací. Spotřeba: 1 kg ochrání 20 m2 hladkých ploch.

9.2.8. Přípravky na ošetření betonu

Sika NB 1

Ošetření čerstvého betonu proti vysychání např. u betonových dílců v silničním a mostním stavitelství a dále neupravovaných pohledových betonů, průmyslových potěrů a prefabrikátů. Spotřeba: 0,10 - 0,15 kg/m2 betonu (v závislosti na nerovnostech povrchu).

Sikafloor ProSeal

Vytvrzující a těsnicí akrylátový nátěr na impregnaci povrchu betonu, vytváří trvanlivý, neprašný, odolný povrch pro stávající vyzrálé nebo čerstvě položené betonové podlahy. Aplikujte na čerstvý beton ihned po jeho závěrečné mechanické úpravě nebo na starší, neošetřený povrch betonu. Použití i pro betonové podlahy s podlahovými vsypy např. Sikafloor®-2 SynTop, Sikafloor®-1 MetalTop bezprostředně po jejich dokončení. Spotřeba: 0,10 - 0,2 l/m2.

9.2.9. Odstraňovač betonu, kyselina

Sika BL Betonloser

Přípravek na čištění a údržbu stavebních strojů a nářadí. Rozpouští zbytky malt a betonů a tvrdé cementové krusty, krátkodobě chrání ocel proti korozi, vhodný pro úpravu vymývaných betonů. Poměr ředění: 1 : 1 až 1 : 5.

9.2.10. Odpěňovač

Sika Schaum-Ex

Snižuje tvorbu pěny na vodní hladině recyklačních a odpadních nádrží při vyprazdňování a vymývání mísících zařízení nebo automixů. Poměr ředění: 1 díl Sika Schaum-Ex : 10 dílů vody. Spotřeba: 0,6 - 1,0 l naředěného roztoku na výplach míchačky nebo automixu.

9.2.11. Impregnace betonu

Sika Imprägniermittel BS

Přípravek pro povrchovou ochranu nasákavých betonových povrchů a jiných porézních minerálních materiálů vůči vodě, olejům, mastnotě a celkovému znečištění. Spotřeba: dle nasákavosti podkladu, cca 200 - 250 g/m2.

Sikagard-719 W

Účinný čistič stavebních konstrukcí od znečištění jako jsou: olej, mastnota, saze apod. Vhodný na kámen, beton, cihly, keramiku, kovy, plasty a textil. Balení: 500 ml spray.

Sikagard-907 W

Ochranný prostředek na porézní povrchy a spáry vyplněné kamenivem pro stabilizaci a zapečetění. Na bázi akrylátové pryskyřice, odolný vůči UV záření. Spotřeba: 0,1 - 1,5 l/m2 v závislosti na typu podkladu.