Volejte +420 777 219 079

Poptávka

CAPTCHA

* povinné položky

 

Fortek » Stav chemie Siko » Sanace a ochrana betonu

Sanace a ochrana betonu

2.1. Přísady do malt

2.1.1. Speciální přísady

Sika Estriplast

Přísada do cementových potěrů zejména pro podlahové vytápění. Zlepšuje zpracovatelnost směsi, urychluje vyzrání, zlepšuje pevnosti, zlepšuje tepelnou vodivost. Nesnižuje životnost podlahového vytápění. Dávkování: : 1% hmotnosti cementu.

SikaCem 810

Reaktivní syntetická disperzní přísada zušlechťující malty obsahující Silikafume, pro zlepšení zpracovatelnosti, zvýšení přídržnosti, pevností, těsností malt a odolnosti proti solím. Použití do potěrů, spojovacích můstků, pro výrobu kvalitních betonů a správkových malt. Dávkování : podle způsobu použití 40-150 kg/m3, spojovací můstek 1:1 s vodou – viz TL.

SikaLatex

Přísada pro zlepšení vlastností malt a potěrů, spojovací můstek mezi starým a novým betonem. Zvyšuje mechanické pevnosti, eliminuje tvorbu trhlin. Míchací poměr: 1:1 – 1:4 s vodou. Spotřeba: 0,1-0,3 kg/m2.

2.1.2. Injektážní přísady do malt

Intraplast EP

Injektážní plastifikační přísada s rozpínavým a protikorozním účinkem, který ulehčuje injektáž předpjatých kabelů, kotevních bloků apod. Dávkování: 2% hmotnosti cementu. Nevyvíjí vodík

2.2. Sanace betonu

2.2.1. Ochrana výztuže a adhezní můstek

Sika MiniPack ochrana výztuže

Cementová malta obsahující silicafume zušlechtěná polymerem pro ochranu výztuže proti korozi. Zpracování: ručně. Míchací poměr: 0,2 l vody na 1 kg.Spotřeba malty: ca 2,0 kg/m2 jako ochrana výztuže.

Sika MonoTop-910 N (Sika MonoTop-610)

Cementová malta pro ochranu výztuže proti korozi a adhezní můstek. Obsahuje zušlechťující polymery, inhibitory koroze a Silicafume. Zpracování: ručně nebo stříkáním. Splňuje požadavky EN 1504-7.

Sika Repair 10

Cementová malta obsahující silicafume zušlechtěná polymery, slouží jako ochrana výztuže proti korozi a spojovací můstek v SikaRepair systému. Míchací poměr:5,0 l vody na pytel 25 kg. Spotřeba malty: cca 2,0 kg/m2 jako ochrana výztuže a spojovací můstek. Splňuje požadavky EN 1504-7.

SikaTop 121 New

Tixotropní cementová malta zušlechtěná umělými hmotami. Vhodná jako pevnostní můstek, vyrovnávací jemná malta a lepidlo na lehké stavební desky a dlaždice. Splňuje požadavky EN 1504-2.Síla vrstvy: 1,5 - 3,0 mm.Spotřeba malty: 2,0 kg/ m2/mm.

SikaTop Armatec-110 EpoCem

Cementová epoxidem zušlechtěná malta jako ochrana výztuže proti korozi a spojovací můstek mezi starým a novým betonem, všestranně použitelná. Vysoká těsnost vůči vodě a chloridům. Vynikající přídržnost na betonu, maltách a oceli. Splňuje požadavky EN 1504-7.Aplikace: štětcem, stříkáním. Spotřeba malty: cca 2,0 kg/m2

2.2.2. Správkové malty

Schnellmortal SM

Rychlovazná malta (Schnellmörtel SM) je suchá, průmyslově vyráběná rychletvrdnoucí jemná malta. Tuhnutí začíná již několik minut po přidání vody a v krátké době dosahuje velmi vysokých pevností. Použití jako montážní, sanační a upevňovací maltu pro rychlé zatížení při osazování hmoždinek, skob a zábradlí, při výměně dveří nebo oken a při osazování konzol topných těles, vrat apod.

PANBEX R1

Opravná mlata pro lokální opravy betonu v tloušťce 5 až 80 mm (vodorovný podklad). Vhodná pro pravy popraskaných nebo porušených povrchů betonů, mostů, silničních vozovek, nádrží (např. ČOV), shcodišť, podlah a dalších horizontálních a vertikálních betonových prvků. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-3, třída R3. Poměr míchání: 3,00 l vody na 25 kg prášku. Zrno: max. 1,6 mm. Tloušťka vrstvy: 5 - 80 mm. Spotřeba malty: 1,8 - 1,9 kg suché směsi na m2/mm.

Sika MonoTop-652

Opravná malta zušlechtěná polymery a výztužnými vláky, měkké až tekuté konzistence, vhodná pro opravy horizontálních ploch. Zpracování: ručně nebo metodou mokrého stříkání. Splňuje požadavky EN 1504-3 třídy R4. Zrno: 0-2 mm. Síla vrstvy: 10-40 mm při ruční aplikaci. Míchací poměr: 3,4 – 3,6 l vody na pytel 25 kg. Spotřeba malty: 1,9 kg prášku na 1 mm tloušťky na m2

Sika Rep

Opravná malta na na bet. konstrukce se statickou funkcí, zušlechtěná umělými hmotami a výztužným vláknem. Aplikovatelná ručně i strojně. Splňuje požadavky EN 1504-3 třídy R3. Zrno: max. 2,5 mm. Míchací poměr: 3,5 – 4,2 l vody na pytel 25 kg. Síla vrstvy : 5-20 (strojně 40) mm. Spotřeba malty: 1,85 kg/m2/mm

Sika Repair-13

Správková cementová malta obsahující přísady na bázi Silicafume na ruční i strojní zpracování. Pro hrubé reprofilace. Součást síranovzdorného systému Sika® Repair. Splňuje požadavky EN 1504-3 třídy R4. Zrno: 0-4 mm. Síla vrstvy: 10-40 mm. Spotřeba malty: 1,95 kg/m2/mm. Míchací poměr: 2,8 – 3,2 l vody na pytel 25 kg.

Sika Repair-20

Cementová opravná malta obsahující zušlechťující přísady a Silicafume, pro ruční i strojní aplikaci jako plošná vyrovnávka. Součást síranovzdorného systému Sika® Repair. Splňuje požadavky EN 1504-3 třídy R4. Zrno: max. 1,2 mm. Síla vrstvy: 5-20 mm (lokálně 40 mm). Spotřeba malty: 1,9 kg/ m2/mm. Míchací poměr: 3,4 - 3,6 l vody na pytel 25 kg.

SikaQuick-506 Ferrogard

Malta pro rychlé opravy betonu s integrovanou ochranou oc. výztuže. Ochrana výztuže, spojovací můstek i opravná malta v jednom produktu. Vhodná pro opravy betonu, speciálně v pozemním stavitelství a občanské výstavbě. Urychluje a zkracuje postup sanace. Splňuje požadavky EN 1504-3 třídy R3. Síla vrstvy: 6-30 mm, lokálně až 60 mm. Zrno: max. 1,2 mm. Míchací poměr: 3,75 – 4,0 l vody na pytel 25 kg. Spotřeba malty: 1,6 kg/ m2/mm.

SikaTop-122 SP

Správková malta s cementovým pojivem s přísadou umělých hmot a vláken pro plošné opravy, reprofilace betonu. Aplikace ručně i strojně. Splňuje požadavky EN 1504-3 třídy R4. Síla vrstvy: 5-20 (40) mm. Zrno: max. 3 mm. Množství záměsové vody: 3,8 - 4,0 l na pytel 25 kg. Spotřeba malty: 1,85 kg/ m2/mm.

Sikacrete-08 SCC

Hotová směs pro výrobu SCC betonu, zrno 0-8 mm. Vhodný pro betonáže tloušťky 25-100 mm, opravné práce, sanace betonu v malém rozsahu, vyplňování děr, nerovností a dutin v betonu. Není nutné vibrovat, rychlé zatečení betonu, estetický, vysoce kvalitní povrch betonu.

Sika MiniPack správková, opravná malta

Cementová malta na opravy betonových, keramických a kamenných elementů. Vhodná na opravu a vyplňování chybějících částí betonových konstrukcí jako jsou: sloupy, průvlaky, zdi, balkóny, schody, zábradlí apod. Malta je vodo a mrazuvzdorná, s vynikající přilnavostí a mechanickou pevností.Vydatnost: 5 kg cca 2,5 l malty.

PANBEX R4

Jemná cementová malta pro konečnou opravu betonových povrchů v tloušťce 2 až 5 mm. Vhodná pro pravy popraskaných nebo porušených povrchů betonů, mostů, silničních vozovek, nádrží (např. ČOV), shcodišť, podlah a dalších horizontálních a vertikálních betonových prvků. Splňuje požadavky ČSN EN 1504, třída R2. Poměr míchání: 3,25 l vody na 25 kg prášku. Zrno: max. 0,63 mm. Tloušťka vrstvy: 2 - 5 mm. Spotřeba malty: 1,6 - 1,7 kg suché směsi na m2/mm.

Sika MonoTop Dynamic

Vysoko pevnostní malta s vlákny, zušlechtěná polymery pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí, zejména dynamicky zatěžovaných s nebezpečím tvorby trhlin. Splňuje požadavky EN 1504-3 třídy R4. Zpracování: ručně nebo metodou mokrého stříkání. Zrno: max. 1,2 mm. Síla vrstvy: 5-30 mm (strojně 40 mm). Množství záměsové vody: 4,0 – 4,5 l na pytel 25 kg. Spotřeba malty: 1,75 – 1,85 kg/m2/mm

Sika MonoTop-412N

Opravná malta odolná vůči síranům, s výztužnými vlákny, zušlechtěná polymery, vhodná pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí. Zpracování: ručně nebo metodou mokrého stříkání. Splňuje požadavky EN 1504-3 třídy R4. Zrno: 0 - 2 mm. Síla vrstvy: max. 50 mm. Míchací poměr: 3,6 - 3,9 l vody na pytel 25 kg. Spotřeba malty: 1,8 kg prášku na 1 mm tloušťky na m2

Sika MonoTop-612

Správková cementová malta s vláknem zušlechtěná polymerem s přísadou Silicafume pro sanace betonových konstrukcí, zejména dynamicky zatěžovaných s nebezpečím tvorby trhlin. Splňuje požadavky EN 1504-3 třídy R4. Zpracování: ručně nebo metodou mokrého stříkání. Zrno: 0-2 mm. Síla vrstvy: 5-30 mm. Množství záměsové vody: 3,4 – 3,6 l na pytel 25 kg. Spotřeba malty: 1,9 kg/m2/mm

Sika MonoTop-613

Opravná malta s vlákny zušlechtěná polymerem pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí. Zpracování: ručně nebo metodou mokrého stříkání. Splňuje požadavky EN 1504-3 třídy R4. Zrno: 0 - 2 mm. Síla vrstvy: 5 - 30 mm. Míchací poměr: 3,4 - 3,6 l vody na pytel 25 kg. Spotřeba malty: 1,9 kg prášku na 1 mm tloušťky na m2

Sika MonoTop-614

Opravná malta ze síranovzdorného cementu s výztužnými vlákny, zušlechtěná polymery a Silikafume, pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí. Zpracování: metodou mokrého stříkání nebo ručně. Splňuje požadavky EN 1504-3 třídy R4. Zrno: max. 5 mm. Síla vrstvy: 15 - 50 mm. Míchací poměr: 2,8 – 3,2 l vody na pytel 25 kg. Spotřeba malty: 1,95 kg prášku na 1 mm tloušťky na m2

Sika MonoTop-615

Správková lehčená cem. malta s velmi nízkým modulem pružnosti, zušlechtěná polymery a přísadou Silicafume. Pro opravy betonových konstrukcí, málo soudržných podkladů a lehčených betonů. Splňuje požadavky EN 1504-3 třídy R3. Zpracování: ručně nebo metodou mokrého stříkání. Zrno: max.1,2 mm. Síla vrstvy: 5-30 mm. Množství záměsové vody: 3,5 – 3,75 l na pytel 25 kg. Spotřeba malty: 1,6 kg/m2/mm.

Sika MonoTop-622 Evolution

Správková cementová malta s vláknem zušlechtěná polymerem s přísadou Silicafume pro sanace betonových konstrukcí, zejména dynamicky zatěžovaných s nebezpečím tvorby trhlin. Splňuje požadavky EN 1504-3 třídy R3. Zpracování: ručně nebo metodou mokrého stříkání. Zrno: 0-2 mm. Síla vrstvy: 5-20 mm. Množství záměsové vody: 3,7 – 4,2 l na pytel 25 kg. Spotřeba malty: 1,8 kg/m2/mm

2.2.3. Dokončovací stěrky

Icoment 520

Jemná hydraulicky tuhnoucí PCC malta určená jako podklad pro následné ochranné povlaky, vyrovnávání nerovností, uzavírání pórů, vhodná i pro zatížení vodou. Síla vrstvy až 3 mm v 1 kroku. Míchací poměr: A:B:voda = 4:21:2. Spotřeba malty: 1,8 kg/ m2/mm. Čištění: vodou.

Sika MonoTop-620

Jemná cementová malta s přísadou umělých hmot na plošné vyrovnání povrchu a uzavření pórů. Zpracování ručně nebo stříkáním. Splňuje požadavky EN 1504-3, třída R2. Míchací poměr: 4,3 – 4,8 l vody na pytel 25 kg. Zrno: max. 0,5 mm. Síla vrstvy: 1,5 - 5 mm.Spotřeba malty: 1,7 kg/m2/mm

Sika MonoTop-620 OVBB

Jemná cementová malta s přísadou umělých hmot na plošné vyrovnání povrchu a uzavření pórů. Zpracování ručně nebo stříkáním. Splňuje požadavky EN 1504-3, třída R3. Míchací poměr: 4,4 – 4,8 l vody na pytel 25 kg. Zrno: max. 0,5 mm. Síla vrstvy: 1,5 - 5 mm.Spotřeba malty: 1,7 kg/m2/mm

Sika MonoTop-621 Evolution

Jemná cementová malta s přísadou umělých hmot a výztužných vláken na plošné uzavření reprofilovaných ploch a uzavření pórů. Výborná přídržnost na různé druhy podkladů, starý beton, keramické obklady, mozaiky atp. Splňuje požadavky EN 1504-2. Zrno: 0,5 mm. Síla vrstvy: max. 5 mm. Množství záměsové vody: cca 4,75 – 5, l na pytel 25 kg. Spotřeba malty: 2,0 kg/m2/mm

Sika Refit

Opravná malta na beton - „kosmetika betonu“. Dodává se ve dvou barevných odstínech světlý, tmavý, takže lze přizpůsobit barvě podkladu. Mírně urychlující. Aplikovat na vlhký podklad, lze přidávat křemičitý písek. Spotřeba malty: 2,1 kg/ m2/mm. Zrno: 0-0,5 mm. Síla vrstvy: 1-10 mm. Míchací poměr: 5 l vody na pytel 25 kg.

Sika Repair 30

Jemná cementová malta obsahující přísady na bázi Silicafume. Tenkovrstvá a vyrovnávací stěrka, uzavírání pórů. Odolná vůči síranům. Zrno: 0-0,5 mm. Síla vrstvy:1,5-4 mm. Spotřeba malty: 2,1 kg/ m2/mm. Míchací poměr: cca l vody na pytel 25 kg.

Sikagard 720 EpoCem

Plošná stěrka na bázi epoxidových pryskyřic a cementu k vyrovnání vodorovných i svislých ploch, speciálně pro pohledový beton a konstrukce v agresivním chemickém prostředí (ČOV). Míchací poměr: 1,14:2,86:17. Zrno: 0-0,5 mm. Spotřeba malty: 2,0 kg/ m2/mm. Síla vrstvy: 0,5-3 mm.

2.2.4. Malty pro suché stříkání

SikaRep 4 N (R)

Cementová směs pro suché stříkání s normálním nebo urychlených náběhem pevností. Vhodná pro plošné sanace a opravy. Splňuje požadavky EN 1504-3, třída R3. Zrno: 0-4 mm. Síla vrstvy 9-40 mm. Spotřeba malty: 24 – 26 kg/m2/10 mm

Sika PANBEX R6

Prášková směs obsahující cemenety, tříděné křemičité plnivo a kompatibilní chemické přísady. Používá se pro vytvoření opravné malty, vhodné pro větší aplikační tloušťky.Poměr míchání: 2,5 l vody na 25 kg prášku.Zpracování: strojní nanášení suchým torkretem.Tloušťka vrstvy: max. 100 mm na svislých plochách.Spotřeba malty: 1,9 kg/m2/mm.

Sikacrete Gunit 104

1- komponentní malta s cementovým pojivem, pro suché stříkání, obsahuje vysoce síranově odolný portlandský cement (bez C3A), minerální příměsi a Silicafume.

2.3. Injektáže

2.3.1. Injektáž nepohyblivých spár

Sikadur 52 LP

Nízkoviskózní injektážní hmota na bázi epoxidové pryskyřice vhodná k trvalému, silovému uzavření trhlin v betonu a zdivu. Vysoké pevnosti, vytvrzení bez smrštění, lze aplikovat i na vlhký podklad. Míchací poměr: 2 : 1.

Sikadur 52 N

Nízkoviskózní injektážní hmota na bázi epoxidové pryskyřice vhodná k trvalému, silovému uzavření trhlin v betonu a zdivu. Vysoké pevnosti, vytvrzení bez smrštění, lze aplikovat i na vlhký podklad. Míchací poměr: 2 : 1.

2.3.2. Těsnění při tekoucí vodě

Sika Injection 20 N

Silně expandující polyuretanová injektážní hmota pro dočasné utěsnění průsaků vody. Reakcí s vodou silně expanduje (35x) a dočasně utěsní trhlinu. Vydatnost: 1 kg Sika Injektion 20 = cca 37 l těsnící pěny. Míchací poměr: 9:1. Reakci lze zkrátit použitím 0,5-5% urychlovače. Čištění: Colma Reiniger

Sika Injection 21

Injektážní elastický , reversibilně expandující materiál na polyuretanové bázi k trvalému utěsnění zvodnělých, pohyblivých trhlin, vhodný pro dotěsnění systému Sika Injektoflex. Reakci lze urychlit přidáním 0,1-2,5% katalyzátoru ke komp. A. Míchací poměr: A : B = 1:1. Čištění: Colma Reiniger.

2.4. Ochrana betonu

2.4.1. Impregnace, čištění

Sikagard-700 S

Reaktivní impregnace na siloxanové bázi obsahující organická rozpouštědla. Ochrana povrchů savých materiálů, betonu, cihelného zdiva, pískovce a ostatního kamene proti působení vody. Netvoří film, neuzavírá póry v podkladu. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-2. Hloubka průniku Třída I.Spotřeba: 0,375 – 0,625 l/m2 na 1 vrstvu, obvykle 2 vrstvy.

Sikagard-702 W Aquaphob

Komcentrát hydrofobní impregnace na bízi silanu a siloxanu. Po zředění vodou se stává hydrofobní (vodoodpudivou) impreganscí s vynikajícím penetzračním účinkem. Splňuje požadavky dle ČSN EN 1504-2. Spotřeba: 0,15 - 0,20 kg/m2 (na vrstvu, normálně savý podklad. Poměr míchání: 1 : 3 (pro použití dle ČSN EN 1504-2, jiné aplikace 1 : 9.

Sikagard-703 W

Bezbarvá impregnace na vodní bázi na ochranu omítek, cihlových, kamenných povrchů fasád proti vodě. Nemění optický vzhled budovy, nátěr po aplikaci není viditelný. Redukuje nasákavost vody a zlepšuje vodotěsnost, brání růstu mechu a zvyšuje odolnost vůči ušpinění. Je přetíratelný. Aplikace štětkou, válečkem nebo stříkáním v jedné vrstvě, zdola nahoru. Po aplikaci umožňuje fasádě stále „dýchat“. Spotřeba: 2 litry na 10 – 12 m2 omítky a betonu.

Sikagard-705 L

Nízkoviskózní hydrofobní impregnace na bázi silanů, bez org. rozpouštědel. Vysoká koncentrace aktivních látek - 99%. Pro všechny stavby zatížené vodou, mrazovými cykly a solemi. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-2. Hloubka průniku - Třída II. Spotřeba: 0,15 kg/m2 na 1 vrstvu, doporučeno nanést 2 – 3 vrstvy metodou čerstvé do čerstvého.

Sikagard-706 Thixo

Hydrofobní impregnace na bázi silanů v krémové formě, bez org. rozpouštědel. Na beton, cihly, kámen, omítky a minerální nátěry. Vhodná pro mostní a tunelové stavby. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-2. Hloubka průniku - Třída II. Spotřeba: 0,2 kg/m2 na 1 vrstvu.

Sikagard-715 W

Odstraňuje plísně, houby a řasy bez narušení povrchů. Vhodný pro všechny běžné podklady v budovách, sanitárních zařízeních a venkovních konstrukcí, např. spáry, dlažba, kámen, dřevo, umělé hmoty, lodě, stany, fasády, textilie, kovové a nekovové předměty. Nevhodné na mramor a pískovec! Vydatnost: savý podklad: 4.5 m2 /1 litr, nesavý podklad: 9.0 m2 /1 litr

Sikagard-719 W

Účinný čistič stavebních konstrukcí od znečištění jako jsou: olej, mastnota, saze apod. Vhodný na kámen, beton, cihly, keramiku, kovy, plasty a textil.... Balení: 500 ml spray

Sikagard-73

Impregnační prostředek na bázi epoxidových pryskyřic, zpevňuje a utěsňuje povrch. Odolnost proti CHRL. Nanášení válečkem nebo štětcem. Míchací poměr (A:B)=1,14 : 2,56. Spotřeba : 0,2 - 0,3 kg/m2/1vrstvu. Čištění: vodou.

Sikagard-907 W

Ochranný prostředek na porézní povrchy a spáry vyplněné pískem. Odolný UV záření, na vodní bázi akrylátové disperze, utěsňuje povrch a stabilizuje pískové spáry.

2.4.2. Podkladní nátěry

Sikagard-551 S Primer

Podkladní nátěr pod následné ochranné nátěry Sikagard 550 W, 545 W. Podkladní nátěr s org. rozpouštědly na málo savé nebo velmi porézní podklady. Součást nátěrového systému Sikagard®-550 W nebo Sikagard® Betonimmun System. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-2. Vhodný také na podklady s nižší odtrhovou pevností než 1 MPa. Spotřeba: 0,1-0,15 kg/m2

Sikagard-552 W Aquaprimer

Podkladní nátěr bez rozpouštědel, pod ochranné nátěry Sikagard-550 W, 545 W, Sikagard-675 W ElastoColor. Součást systému BIS. Aplikace štětcem nebo válečkem na beton, omítky a minerální podklady. Spotřeba: 0,1-0,12 kg/m2= 0,1-0,12 l/m2

2.4.3. Ochranné nátěry

Sikagard-545 W Elastofill

Tixotropní plasticko-elastický výplňový nátěr na bázi akryl-polymeru. Součást systému BIS. Aplikace štětcem nebo gumovou špachtlí. Spotřeba: 1-2 x 0,8-1,0 kg/m2 (0,65-0,8 l/m2)

SANIBEX

Akrylátový nátěr na vodní bázi. Používá se na betonové konstrukce pro lokální sanaci. Na povrchu vytváří povrchový matný film, zvyšuje chemickou odolnost, snižuje nasákavost povrchu, sjednocuje barevný vzhled, použití v interiéru i exteriéru. Vodou ředitelný.Spotřeba: 0,2 - 0,3 kg/m2.

Sikagard-550 W Elastic

Ochranný, barevný, plasticko-elastický nátěr na bázi akrylátové disperze, překlenující trhliny. Ochrana proti karbonataci a posypových solím. Použití v oblasti dopravních, inženýrských i pozemních staveb. Penetrace: Sikagard®-551 S nebo Sikagard®-552 W. Součást Sikagard® Betonimmun System. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-2. Spotřeba: 2 x 0,18 - 0,25 l/m2

Sikagard-675 W ElastoColor

Vodou ředitelný barevný plasticko-elastický nátěr na ochranu a estetické barevné sjednocení pohledových betonů. Odolává povětrnostním vlivům. Použití v oblasti dopravních, inženýrských i pozemních staveb. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-2. Aplikace: přímo na beton nebo na staré nátěry štětcem, válečkem nebo stříkacím zařízením. Spotřeba: 2 x 0,2 kg/m2 (2x0.15 l/m2). Čištění: vodou.

Sikagard-680 S

Ochranný nátěr na bázi akrylátové disperze pro ochranu betonu a barevné sjednocení povrchu. Obsahuje rozpouštědla. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-2. Aplikace na beton, omítku a minerální podklady. Spotřeba: 2 x 0,2 kg/m2. Čištění: Verdünner C.

2.4.4. Inhibitory koroze

Sika Ferrogard 903

Hospodárná protikorozní impregnace proniká betonem do hloubky až 70 mm a na povrchu ocelové výztuže vytvoří ochranný film, oddalující počátek koroze a zpomalující rychlost. Použití jako preventivní ochrana výztuže zejména v agresivním prostředí nebo ošetření již korodující armatury. Aplikace: štětcem, válečkem stříkacím zařízením. Spotřeba: 4-5 x 0,1 kg/m2 ( = 0,4-0,5 kg/m2). Čištění: vodou.

Sika Ferrogard-903+

Hospodárná protikorozní impregnace proniká betonem do hloubky až 70 mm a na povrchu ocelové výztuže vytvoří ochranný film, oddalující počátek koroze a zpomalující rychlost. Použití jako preventivní ochrana výztuže zejména v agresivním prostředí nebo ošetření již korodující armatury. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-9. Aplikace: štětcem, válečkem stříkacím zařízením. Spotřeba: 4-5 x 0,1 kg/m2 ( = 0,4-0,5 kg/m2). Čištění: vodou.

2.4.5. Speciální nátěry

Icosit 2406 Deck

Ochranný systém na bázi epoxidových pryskyřic s vysokou chemickou odolností. Obsahuje rozpouštědla. Použití jako ochrana vnitřních povrchů chladicích věží elektráren. Dlouhodobá ochrana betonu před kondenzáty a zplodinami. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-2. Aplikace válečkem, stříkacím zařízením. Podkladní nátěr: Icosit®-2406 Primer, spotřeba: 0,15-0,65 kg/m2 podle kvality betonu. Ochranný nátěr : 2 x Icosit®-2406 Deck: 0,25-0,5 kg/m2.

Sikagard PoolCoat

Barevný disperzní nátěr pro nátěry bazénů, vodních nádrží, jezírek z betonu, betonových tvárnic. Vhodný na přetírání starých chlórkaučukových nátěrů. Odolává křídování, opalovacím olejům a chemickým látkám. Snadná údržba a desinfekce. Nevhodné pro vodu ošetřenou ozónem. Aplikace válečkem i stříkáním přímo na podklad. 1. vrstvu ředit 5% vody. Spotřeba: 2 x 0,15 l/m2.

Sikagard Wallcoat N

Barevný ochranný nátěr na bázi vodní disperze epoxidové pryskyřice. Vhodný na beton a cementové podklady ve skladech, potravinářském a chemickém průmyslu, v tunelech, laboratořích, v „čistých provozech“ atp.. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-2. Snadná údržba a dekontaminace. Aplikace válečkem a airless stříkáním. Spotřeba: 2-3 x 0,15-0,25 kg/m2.

Sikagard Wallcoat T

Barevný ochranný nátěr na bázi vodní disperze epoxidové pryskyřice s dobrou kryvostí. Otevřený pro difúzi vodní páry. Vhodný na beton a cementové podklady zvláště pro tunelové stavby a sklady. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-2. Snadné čištění. Aplikace válečkem a airless stříkáním. Spotřeba: válečkem 2-3 x 0,15-0,25 kg/m2, stříkáním 2-3 x 0,15-0,28 kg/m2.

Sikagard-246

Ochranný nátěrový systém na bázi epoxidových pryskyřic s obsahem rozpouštědel. Použití jako ochrana vnitřních povrchů chladících věží elektráren. Dlouhodobá ochrana betonu před kondenzáty a zplodinami. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-2. Aplikace válečkem, stříkacím zařízením. Podkladní nátěr: Sikagard®-246 Primer, spotřeba 0,15-0,2 kg/m2 podle kvality betonu. Ochranný nátěr : 2 x Sikagard®-246: 0,45-0,65 kg/m2.

Sikagard-253 W

Ochranný systém na bázi vodní disperze epoxidových pryskyřic Použití jako ochrana vnitřních povrchů chladících věží elektráren. Dlouhodobá ochrana betonu před kondenzáty a zplodinami. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-2. Aplikace válečkem, stříkacím zařízením. Podkladní nátěr: Sikagard®-253 W Primer, spotřeba: 0,15-0,2 kg/m2.Ochranný nátěr : 2 x Sikagard®-253 W Deck, spotřeba: 0,45-0,65 kg/m2.

Icosit 2406 Primer

Ochranný systém na bázi epoxidových pryskyřic s vysokou chemickou odolností. Obsahuje rozpouštědla. Použití jako ochrana vnitřních povrchů chladicích věží elektráren. Dlouhodobá ochrana betonu před kondenzáty a zplodinami. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-2. Aplikace válečkem, stříkacím zařízením. Podkladní nátěr: Icosit®-2406 Primer, spotřeba: 0,15-0,65 kg/m2 podle kvality betonu. Ochranný nátěr : 2 x Icosit®-2406 Deck: 0,25-0,5 kg/m2.

Sika (Icosit) Elastomastic Pronto

Rychle tvrdnoucí systém na bázi PMMA pro zhotovení houževnatě elastických povlaků na ocel a beton. pro zhotovení silných nátěrů nebo tenké stěrky na ocelové konstrukce, ochranný nátěr na beton. Schválen podle ZTV-RHD-ST a TL/TP-RHD-ST.Oblasti použití – mosty, chodníky, lávky pro pěší a cyklisty, rampy,pontony, vhodný pro zimní období nebo pro rychlé pravy. Tloušťka vrstvy a spotřeba: podle způsobu použití, viz TL

Sika (Icosit) Elastomastic TF

Houževnatě elastický, rázům odolný povlak na bázi epoxidových pryskyřic a polyuretanu, pro mechanicky a chemicky namáhané beton. a ocel. konstrukce. Schválen ČD jako izolace. Použití: izolace lávek a mostů (pochozí i pojížděná), izolace mostovek pod štěrkovým ložem apod.Tloušťka vrstvy a spotřeba: podle způsobu použití, viz TLŘedidlo: Verdünner EG

Sika (Icosit) Poxicolor Plus

Robustní, snadno zpracovatelný nátěr na bázi kombinace epoxidových pryskyřic a uměl. hmot s nízkým obsahem rozpouštědel s rychlejším vytvrzováním. Barevně stálý. Lze nanášet i bez základního nátěru. Použití: ocel a pozinkovaná ocel, mosty potrubí nádrže, průmyslová zařízení, plochy i v agresivním prostředí.Tloušťka vrstvy: 100 µm, teoret. spotřeba: 0,210 kg/m2Ředidlo: Verdünner EG.

Sika Poxitar F

Robustní a houževnatý nátěr na bázi epoxidových pryskyřic a antracén. oleje s minerálním plnivem a nízkým obsahem rozpouštědel. Vysoce mechanicky a chemicky odolný. Použití: na ocel i beton, pro trvalé zatížení vodou a chemikáliemi, ČOV, chemický průmysl, konstrukce pod zemí apod. Spotřeba: 2-3x 0,3 kg/m2. Ředidlo: Verdünner S

SikaCor (Icosit) 255

Vysoce chemicky odolné tixotropní pojivo na bázi epoxidových pryskyřic. Po smíchání s křemičitým pískem lze aplikovat jako maltu nebo silný nátěr. Použití: konstrukce vystavené silnému mechanickému, teplotnímu a chemickému zatížení, aplikace na ocel, beton. Spotřeba: podle způsobu použití – viz TL.Ředidlo: Verdünner K.

SikaCor (Icosit) 277

Vysoce chemicky odolné tixotropní pojivo na bázi epoxidových pryskyřic. Po smíchání s křemičitým pískem lze aplikovat jako maltu nebo silný nátěr. Použití: konstrukce vystavené silnému mechanickému, teplotnímu a chemickému zatížení, aplikace na ocel, beton. Spotřeba: podle způsobu použití – viz TL.Ředidlo: Verdünner K.

SikaCor (Icosit) EG 5

Ochranný krycí nátěr na bázi polyuretanu s hladkým a lesklým povrchem. Odolává povětrnostním vlivům, UV záření, vodě, chemikáliím, barevně stabilní, nekříduje. Použití: letecké značení, komíny, chladící věže, čárování na beton. plochách apod. Ředidlo: Verdünner EG